Drobečková navigace

Úvod > O knihovně > Historie knihovny

Historie knihovny

V obecní kronice se nachází zmínka o Obecní knihovně ve Fryčovicích již v roce 1921. Do té doby zde byla pouze knihovna Národní jednoty, která vznikla v roce 1900. Tuto knihovnu převzala pod svá křídla v roce 1912 nově vzniklá Tělovýchovná jednota Sokol. Masarykův první knihovní zákon, který nařizoval obcím zřizovat obecní knihovny byl důvodem, proč byly svazky  v roce 1921 předány do správy veřejné Obecní knihovně. V tomto roce měla knihovna 115 svazků.

Knihovna se mnohokrát stěhovala a  fungovala v různých provizorních podmínkách. Byla provozována například v bývalé prodejně masa a uzenin, nebo v malých prostorách staré školy či tehdejšího Národního výboru. Situace se poněkud zlepšila, když byla v obci postavená nová Základní škola, kam se knihovna, po dostavbě v roce 1993 přistěhovala. při dostavbě nové školy v roce 1993. Tam knihovna našla útočiště v prostorné místnosti, která ale opět nebyla určena přímo jí. Sloužila však veřejnosti až do poloviny roku 2008, a to vždy jeden den v týdnu.

V roce 2007 začala nová éra Obecní knihovny ve Fryčovicích. Byla započata výstavba nové budovy, jež byla dokončena a předána k užívání v červnu 2008. O prázdninách se celý  knihovní fond postupně přestěhoval z místnosti, která teď slouží jako dílny pro žáky základní školy, do budovy nové a 1. září 2008 byla knihovna slavnostně otevřena.

V roce 2011 knižní fond čítal 8 413 svazků a knihovna je otevřena pro veřejnost čtyři dny v týdnu. V tomto roce byl  v knihovně zaveden KIS – knihovní informační systém, tedy elektronický katalog a výpůjční protokol Clavius.

V roce 2017 knižní fond čítá 9 337 svazků. Knihovna se modernizuje a umožňuje volný a bezplatný přístup k internetu.

V říjnu 2019 se knihovna ve Fryčovicích, spolu s okolními obecními knihovnami, a hlavně za velkého přispění pověřené knihovny v Brušperku, připojila k elektronickému systému KOHA. Program Clavius byl nahrazen ke spokojenosti všech zúčastněných. V roce 2019 knižní fond čítal 9 643 knihy.

Tak jako všechny veřejné instituce, poznamenal chod knihovny Covid-19 a pandemická situace nejen v ČR, ale v celé Evropě. Významný pokles všech statistických ukazatelů zapříčiněných lock-downem a jinými opatřeními je velkou ranou, ze které se bude knihovna muset vzpamatovat. Nyní, v roce 2023 má knihovna ve fondu  10 222 svazků.